alle artikelen
EN NL

Wat u moet weten over de coronalening van PMV: deel II

Hoe bereidt u een dossier voor met grote kans op succes?

CFOrent hielp de afgelopen maanden verschillende start-ups en scale-ups bij de aanvraag van een coronalening bij investeringsmaatschappij PMV . Die lening is voor sommige bedrijven essentieel om te overleven. Daarom delen we in deze blogreeks graag waardevolle inzichten over PMV en de coronalening.

(Voor algemene informatie over de coronalening, bezoek de website van PMV.)

“Zorg dat uw businessmodel zo eenvoudig is dat zelfs een volkomen leek het begrijpt, hoe complex uw product ook mag zijn.” – Koen Verstraeten – Associate CFOrent

Doe alsof de lening een kapitaalsverhoging is

De coronalening van PMV is een lening, geen kapitaalsverhoging. Toch is het verstandig om de aanvraag voor te bereiden als een seed/serie A. De lening aanvragen is als een raket bouwen: zodra u op de knop drukt, is de raket vertrokken en kan er niks meer gewijzigd worden. Alles moet perfect zijn vóór de lancering.

PMV is een financiële instelling: ze geeft alleen geld als ze vertrouwen heeft in uw cijfers en businessplan. Bouw daarom een volledig onderbouwde investment case alsof u uw bedrijf zou presenteren aan een venture capitalist:

 • Wat was het oorspronkelijke businessmodel en hoe vertaalt u dat naar de postcoronaperiode?
 • Is er een concrete salesfunnel? Hoe ziet die eruit?
 • Welke recente ontwikkelingen zijn er binnen het bedrijf en de sector?
 • Sluit het financiële plan aan bij de boekhouding?
 • Zijn het werkingskapitaal en de operationele cashflow opgenomen in het businessmodel?
 • Hoeveel maanden kan uw bedrijf overleven tot al het geld op is?
 • Welk marktpotentieel bereikt u de komende maanden? Zal uw waardering toenemen? Leg de klemtoon op de verwachte groei!

Kredietanalisten houden van actuele cijfers die ordelijk gepresenteerd worden. Daarom loont het om een dataroom te bouwen: soms verloopt de behandeling van uw aanvraag daardoor ettelijke weken sneller.

Kristof Beckers, associate bij CFOrent, getuigt over een eerdere ervaring met PMV: “PMV ziet graag alle rekeningen in, ook als die op nul staan. Daarnaast nemen ze geen genoegen met algemene overzichten. Het eigen vermogen wilden ze opgesplitst zien in kapitaal, reserves en overgedragen winst. Ook de financiële schulden, de winst en het verlies en het cashflowstatement moesten worden opgesplitst per soort. Ik heb alle cijfers gepresenteerd in een PowerPoint, voorzien van uitvoerige commentaar.”

“Geef zo veel mogelijk informatie bij de cijfers. Stating the obvious wordt verwacht.” – Kristof Beckers – Associate CFOrent

Recent legde PMV een standaardtemplate op voor financiële plannen. Vraag CFOrent om uw huidige of nog op te maken financiële plan in de juiste template te gieten.

Welke vragen kunt u voorbereiden?

Zorg ervoor dat het management beschikbaar is voor verschillende soorten vragen via e-mail of videogesprek. Uit onze eerdere ervaringen hebben we een aantal terugkerende vragen van PMV gedestilleerd.

Commerciële tractie

 • Hoe ziet de markt eruit? Wie zijn uw concurrenten?
 • Hoe populair is het product in de markt?
 • Wat is het churn-risico en zien we een stijging in de klantuitval?
  • Is de klantuitval een tijdelijk fenomeen, al dan niet veroorzaakt door COVID-19, of spelen er andere factoren mee?
  • Is er een cohortanalyse die de totale churn opsplitst in de leeftijd van klantenrelaties?
 • Wat zijn de verwachtingen voor de komende 18 maanden en hoe realistisch zijn die? In de oorspronkelijke plannen van onze klanten kwam 2021 naar voren als het beste jaar ooit, maar wat als de impact van corona een jaar langer duurt?

Financieel-juridisch

Het financiële plan wordt binnenstebuiten gekeerd. Bereid je dus tot in de puntjes voor.

 • Waarop zijn de inschattingen gebaseerd?
 • Zijn de bestcase- en worstcasescenario’s realistisch?
 • Sluit het plan aan bij de historische resultaten die blijken uit de boekhouding?
 • Zijn de kosten realistisch ingeschat en kunnen ze nog afgebouwd worden?
 • Zijn klantencontracten juridisch sluitend en wat is de opzegtermijn?
 • Is het gevraagde krediet realistisch? We adviseren om het benodigde bedrag uit te spreken, waarna PMV beslist hoeveel zij inleggen en welk bedrag van andere partijen moet komen.

Interne dynamiek

Zoals we in het eerste deel van deze blogreeks zeiden, moeten ook uw aandeelhouders en de raad van bestuur akkoord gaan met een fundraising. PMV wil weten hoe men intern tegenover de coronalening staat en zal daar ongetwijfeld vragen over stellen. Daarnaast gaat PMV na hoe het managementteam presteert onder druk, of de neuzen nog in dezelfde richting staan en of iedereen bereid is om te pivoteren in deze crisisperiode.

Use of proceeds

Zoals bij elke financieringsronde, bereidt u een tekst voor waarin u beschrijft wat u zult doen met de opgehaalde bedragen. Het volstaat niet om de coronalening te omschrijven als ‘zuurstof tot er betere tijden aanbreken’. Niemand kan voorspellen welke impact corona zal hebben en hoelang die zal doorwerken. De echte vraag, en de kern van uw use of proceeds, is: wat gebeurt er wanneer de injectie opgebruikt is terwijl de conjunctuur nog altijd ongunstig is? Idealiter is er op dat moment al veel waarde toegevoegd aan uw bedrijf, waardoor het een aantrekkelijke partij geworden is voor een serie A- of serie B-investeerder.

Opmerking: de hoofdzetel van uw bedrijf moet in Vlaanderen gevestigd zijn, maar er zijn geen expliciete voorwaarden opgelegd rond economische impact in Vlaanderen. Het is dus geen enkel probleem als u de coronalening wilt gebruiken om bijvoorbeeld meer aan marketing te doen in het buitenland.

In het volgende blogbericht leest u wat er gebeurt na de aanvraag en hoe u uw kansen op succes vergroot.

Gerelateerde artikelen
TIPS & TRICKS
December 17th 2020
Wat u moet weten over de coronalening van PMV: deel III
Wat na de aanvraag? CFOrent hielp de afgelopen maanden verschillende start-ups en scale-ups bij de aanvraag van een coronalening bij investeringsmaatschappij PMV . Die lening…
Lees meer
TIPS & TRICKS
December 17th 2020
Wat u moet weten over de coronalening van PMV: deel II
Hoe bereidt u een dossier voor met grote kans op succes? CFOrent hielp de afgelopen maanden verschillende start-ups en scale-ups bij de aanvraag van een…
Lees meer
TIPS & TRICKS
October 26th 2020
The smart way forward with business intelligence
The data fairy tale Once upon a time, you heard about the incredible riches hidden in your data. Vital insights into your organisation. And your…
Lees meer