alle artikelen
EN NL

Verlaag uw belastingdruk met de innovatieaftrek

Verlaag uw belastingdruk met de innovatieaftrek

 

Om innovatieve ondernemingen een duwtje in de rug te geven, riep de Belgische overheid de innovatieaftrek in het leven. Daarmee worden inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten voor 85 procent vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Ziehier een beknopt overzicht.

 

Wat is de innovatieaftrek?

De innovatieaftrek is een fiscale gunstmaatregel voor binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met Belgische vaste inrichting. De maatregel trad in juli 2016 in werking als opvolger van de vroegere octrooiaftrek.

 

Innovatieaftrek: komt u in aanmerking?

Om de innovatieaftrek toe te passen, moet u eerst bepalen of uw producten of diensten ervoor in aanmerking komen. Dat is het geval bij:

  • Octrooien: exclusief recht op een uitvinding
  • Aanvullende beschermingscertificaten: verlenging van een octrooi
  • Kwekersrechten: alleenrecht om een plantenras te telen/verhandelen
  • Auteursrechtelijk beschermde software: check onze blog over auteursrechten
  • Weesgeneesmiddelen: bestemd voor de behandeling van ernstige of zeldzame ziekten
  • Data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

 

Van theorie naar praktijk

Om belastingaftrek via de innovatieaftrek te genieten, moet u een aantal stappen zetten. Zoals:

  • Bepalen welke rechten beschikbaar zijn voor uw producten of diensten
  • De omzet berekenen
  • De R&D-kosten in mindering brengen
  • De meerwinst en de nexusfactor uitdokteren

Daar komt nog bij dat er heel wat administratieve verplichtingen verbonden zijn aan de regeling. Zo moet u bijvoorbeeld de innovatie-inkomsten en -uitgaven grondig documenteren. En een specifiek formulier toevoegen aan de aangifte van uw vennootschapsbelasting.

 

Zinkt de moed u in de schoenen? Wees gerust, ú hoeft zich niet over deze ingewikkelde materie te buigen. Richt u op wat echt telt: uw steentje bijdragen tot het innovatie-ecosysteem. En vertrouw op CFOrent om de forse belastingbesparing voor u in orde te brengen.

Contacteer ons voor meer informatie

Gerelateerde artikelen
Tax
October 4th 2021
Auteursrecht – Ook voor u fiscaal interessant?
U hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Maar wat is auteursrecht nu precies? Wanneer maakt u er aanspraak op? En wat wint u daarbij? We…
Lees meer
Fundraising
January 14th 2022
Mezzaninefinanciering: tussen lening en risicokapitaal
  Hebt u kapitaal nodig, maar zijn de mogelijkheden bij de bank uitgeput? Dan hoeft u nog niet meteen naar risicokapitaal te grijpen. Met een…
Lees meer
Fundraising
December 11th 2021
Naar de beurs: de natte droom van iedere ondernemer?
De voorbije drie jaar handelden 830.000 Belgen op de beurs. En in de eerste lockdown werden er tot 5 keer meer BEL20-aandelen verhandeld dan voor…
Lees meer
Fundraising
December 17th 2020
Wat u moet weten over de coronalening van PMV: deel II
Hoe bereidt u een dossier voor met grote kans op succes? CFOrent hielp de afgelopen maanden verschillende start-ups en scale-ups bij de aanvraag van een…
Lees meer