alle artikelen
EN NL

Auteursrecht – Ook voor u fiscaal interessant?

Auteursrecht – Ook voor u fiscaal interessant?

U hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Maar wat is auteursrecht nu precies? Wanneer maakt u er aanspraak op? En wat wint u daarbij? We lichten het auteursrecht helder toe.

 

Betekenis auteursrecht

Simpel gesteld beschermt het auteursrecht de maker van een creatief werk – of de rechtverkrijgende van dat werk – en bepaalt het wat anderen ermee mogen doen. Het begrip auteur wordt breed geïnterpreteerd. Naast schrijvers en kunstenaars, vallen er ook heel andere beroepen onder. Van architecten en designers tot softwareontwikkelaars en marketeers die creatieve campagnes maken. Het auteursrecht omvat:

  • Morele rechten: het recht van de auteur om zijn werk bekend te maken, als auteur vermeld te worden, het ‘vaderschap’ van het werk op te eisen, en zich te verzetten tegen wijzigingen zonder expliciete toestemming.
  • Vermogensrechten: het recht van de auteur om zijn werk financieel te exploiteren: tonen, verhuren, uitlenen, noem maar op.

 

Voorwaarden

Auteursrecht geldt voor elke auteur of ‘maker’ van een origineel werk dat het resultaat is van een creatieve activiteit, én dat is uitgedrukt in een concrete vorm. Voor de hand liggende voorbeelden zijn literaire teksten, kunstwerken, muzikale composities en films. Maar ook designobjecten, computerprogramma’s en zelfs powerpointpresentaties worden beschouwd als creaties die zijn beschermd door het auteursrecht.

 

Formaliteiten

Naast de hierboven vermelde voorwaarden – originaliteit, creativiteit en concrete vorm – zijn er geen specifieke formaliteiten vereist. Het auteursrecht ontstaat namelijk vanzelf bij de creatie van het werk. Als auteur hoeft u dus geen copyrightteken op het werk aan te brengen, noch het te deponeren bij een organisatie als Sabam. Toch is dat in sommige gevallen wel nuttig of aangeraden. Zo hebt u alvast een bewijs wanneer anderen uw werk plagiëren of zonder toestemming gebruiken.

 

 

 

Vergoeding

Komen uw activiteiten in aanmerking voor auteursrechten? Mooi, want dan hebt u recht op een auteursvergoeding. Maar … u kunt die vergoeding pas opeisen als u uw auteursrechten overdraagt aan een natuurlijke of rechtspersoon. Dat moet gebeuren via een schriftelijke overeenkomst tussen de auteur en een ‘derde’. Bijvoorbeeld tussen een zelfstandige/bedrijfsleider en zijn vennootschap, of tussen werknemer en werkgever. In ruil voor de overdracht van uw rechten ontvangt u dan een auteursvergoeding.

 

Fiscale voordelen

Auteursrechten – of beter: de vergoedingen – zijn fiscaal gunstig omdat ze niet als beroepsinkomsten, maar als roerende inkomsten worden beschouwd. U betaalt er dus maar 15 procent roerende voorheffing op – een pak minder dan het normale tarief van de inkomstenbelasting. Voor zelfstandigen/bedrijfsleiders gebruikt men meestal 12,5 procent van de relevante omzet als auteursrechtenvergoeding. Bij werknemers geldt een maximum van 25 procent.

 

Let wel: het toegekende bedrag moet realistisch en marktconform zijn. De rulingcommissie kan (een deel van) de vergoedingen verwerpen als ze onvoldoende gedocumenteerd en gemotiveerd zijn als creatieve omzet. Bij een fiscale controle moet u dus verantwoorden hoe u aan het bedrag van de auteursvergoeding bent gekomen. U kunt eventueel een ruling aanvragen voor vijf jaar. Die geeft dan gedurende die periode rechtszekerheid, op voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven. Zo’n aanvraag kan via gespecialiseerde partners gebeuren. Denk er ook aan dat u als zelfstandige/bedrijfsleider nog altijd een correcte ‘gewone’ bezoldiging moet ontvangen.

 

Toepassing

Auteursrechten en de daaruit voortvloeiende vergoeding zijn fiscaal zeer interessant. Maar om het principe correct in de praktijk te brengen, kunt u het best vertrouwen op een partner met kennis van zaken. CFOrent werkt hiervoor samen met specialisten, bijvoorbeeld om na te gaan of uw activiteiten in aanmerking komen. Zo ja, dan zorgt CFOrent voor de berekeningen om het fiscaalvriendelijke regime toe te passen volgens het boekje.

Contacteer ons voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen
Tax
October 4th 2021
Auteursrecht – Ook voor u fiscaal interessant?
U hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Maar wat is auteursrecht nu precies? Wanneer maakt u er aanspraak op? En wat wint u daarbij? We…
Lees meer
FP&A
October 28th 2021
Management reporting: neem slimmere beslissingen over uw bedrijf
Bedrijven vertrouwen alsmaar vaker op ‘management reporting’ om hun bedrijfswerking te verbeteren en hun concurrenten een stap voor te zijn. Wat is management reporting? En…
Lees meer
Tax
November 14th 2021
Financiële moeilijkheden? Start op tijd met de alarmbelprocedure
In de coronaperiode zagen veel bedrijven hun inkomsten sterk dalen. Hebt u een nv, een bv of een cv en verkeert uw onderneming in financiële…
Lees meer